Sunday, March 4, 2012

MINGGU 1 (Penggunaan Enjin Pencari Bahan Bahasa Melayu)

 • Menggunakan web, video, audio, dan imej
 • Menggunakan kata kunci, frasa yang sesuai untuk mendapatkan bahan pengajaran bahasa Melayu. 
 • Menyimpan bahan dalam bentuk fail Internet dan katalog.
 TUGASAN :

  1. Cari 60-70 alamat internet yang berkaitan dengan PP Bahasa Melayu Sekolah Rendah
  2. Cari 60-70 fail internet yang berkaitan dengan PP Bahasa Melayu Sekolah Rendah, fail yang ada ikon e
  3. Cari 60-70 katalog internet yang berkaitan dengan PP Bahasa Melayu Sekolah Rendah, butiran dalam catalog ialah : 
  • Tajuk 
  • URL 
  • Sinopsis

  • Tambahan: 
  1. Nyatakan apa faedah setiap satunya dan perbezaan ketiga-tiganya (fail, alamat dan catalog). Kesemuanya disimpan dalam bentuk word
  ALAMAT INTERNET :

  BIL.
  TAJUK
  ALAMAT
  1
  Khasiat Buah
  2
  Ayat Inti
  3
  Kata Ganda
  4
  Kata Arah
  5
  Kata Keterangan
  6
  Kata Bilangan
  7
  Kata Pembenar
  8
  Kata Sendi
  9
  Kata Pemeri
  10
  Kata Nafi
  11
  Kata Penegas
  12
  Kata Penguat
  13
  Kata Bantu
  14
  Kata Pangkal
  15
  Kata Perintah
  16
  Kata Tanya
  17
  Kata Ganda
  18
  Sejarah Kemerdekaan Malaysia
  http://www.bahasa-malaysia-simple-fun.com/sejarah_kemerdekaan_malaysia.html

  19
  Buah-buah Tempatan
  20
  Kata Seru
  21
  Kata Sifat
  22
  Tatabahasa
  23
  Golongan Kata Nama
  24
  Pakaian Tradisional di Malaysia
  25
  Pakaian Sabah
  26
  Pakaian Tradisional
  27
  Buah Betik
  28
  Destinasi Pelancongan di Sabah
  29
  Pelancongan di Sarawak
  30
  Hotel di Malaysia

  FAIL KATALOG :

  BIL.
  TAJUK
  URL
  SINOPSIS
  1
  Karangan A – Bahan Ransangan
  Bagaimana menulis perenggan karangan berpandu dengan baik.
  2
  Karangan Bahagian A – Bahan Ransangan
  Tips-tips dan panduan menjawab karangan berpandu yang baik.
  3
  Panduan Menulis Karangan
  Panduan menulis karangan dengan baik oleh Guru Cemerlang.
  4
  Formula Menulis Karangan
  Formula menulis karangan agar menghasilkan karangan yang berkesan.
  5
  Panduan Menjawab Soalan Bina Ayat
  Panduan menjawab soalan Morfologi dari aspek membina ayat.
  6
  Aspek Kajian Sastera
  Aspek kajian sastera untuk teks komsas (kecuali prosa klasik)
  7
  Tatabahasa Bahasa Malaysia UPSR
  Latihan untuk membantu guru-guru dalam mempertingkatkan pemahaman Bahasa Malaysia di Sekolah-sekolah rendah.
  8
  Simpulan Bahasa
  Latihan UPSR tentang simpulan bahasa
  9
  Latihan Simpulan Bahasa 1
  Mengisi tempat kosong dengan simpulan bahasa.
  10
  Permainan Bahasa Sekolah Rendah
  Mengisi pelbagai permainan bahasa yang bertujuan untuk meningkatkan kosa kata pelajar sekolah rendah.
  11
  Pantun Teka-teki 1
  Latihan teka-teki yang berbentuk pantun.
  12
  Pantun Teka-teki 2
  Latihan teka-teki yang berbentuk pantun.
  13
  Pantun Teka-teki 3
  Latihan teka-teki yang berbentuk pantun.
  14
  Pantun Teka-teki 4
  Latihan teka-teki yang berbentuk pantun.
  15
  Pantun Teka-teki 5
  Latihan teka-teki yang berbentuk pantun.
  16
  Pantun Teka-teki 6
  Latihan teka-teki yang berbentuk pantun.
  17
  Pantun Teka-teki 7
  Latihan teka-teki yang berbentuk pantun.
  18
  Silang Sinonim
  Latihan mengesan 5 patah perkataan yang semaksud.
  19
  Silang Sinonim 1
  Latihan mengesan perkataan yang semaksud.
  20
  Silang Sinonim 2
  Latihan mengesan perkataan yang semaksud.
  21
  Silang Sinonim 3
  Latihan mengesan perkataan yang semaksud.
  22
  Silang Sinonim 4
  Latihan mengesan perkataan yang semaksud.
  23
  Lingkaran Kekata.
  Latihan membentuk perkataan yang berawalkan atau berakhirkan huruf tertentu.
  24
  Lingkaran Kekata 1
  Latihan membentuk perkataan yang berdasarkan panduan dan berawalkan atau berakhirkan huruf tertentu.
  25
  Lingkaran Kekata 2
  Latihan membentuk perkataan yang berdasarkan panduan dan berawalkan atau berakhirkan huruf tertentu.

  FAIL INTERNET :
  1. Cerita Teladan « Teacher's Department.htm
  2. faedah-membaca.html
  3. Karangan Laras Sains dan Teknologi.htm
  4. Karangan UPSR.htm
  5. Kebersihan dan Kesihatan Diri.xht
  6. Kelab Doktor Muda.html
  7. Kepentingan Perpaduan dalam Masyarakat.htm
  8. Kepentingan Sungai « Weblog Cikgu Jumali.htm
  9. kepentingan-sungai.html
  10. Kesan Rumah Hijau _ etuisyen.com.htm
  11. KOMSAS « Lamanbahasa's Blog.htm
  12. ksyarahan.htm
  13. masalah-membaca.html
  14. panduanjawabkaranganberpandu.htm
  15. pengalaman.htm
  16. Perpaduan Kaum _ Newborn Blogger.htm
  17. punca masalah membaca « Teacher's Department.htm
  18. Senarai Peribahasa.htm
  19. syarahan-memupuk-minat-membaca-dalam.html
  20. bakau.htm

   No comments:

   Post a Comment