Sunday, March 4, 2012

MINGGU 4 (Pemilihan Bahan Internet untuk Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu )

  • Memilih bahan sastera
  • Memilih bahan tatabahasa 
  • Memilih bahan bidang ilmu lain
 
Cari bahan bagi setiap tajuk berikut :
1.  Sastera (satu bahan berkaitan subtajuk)
            i. Prosa
§  klasik/tradisional: hikayat, dongeng dan lain-lain
§  moden: cerpen, drama, novel dan lain-lain
            ii. Puisi
§  klasik/tradisional: pantun, gurindam, syair dan lain-lain
§  moden: sajak dan lain-lain
2. Tatabahasa (Tiga bahan berkaitan)
            i. morfologi
            ii. sintaksis
3. Ilmu/bidang lain (satu bagi setiap bidang/ilmu di bawah)
a.    Pendidikan agama dan moral
b.    Matematik
c.    Sains
d.    Geografi
e.    Sejarah
f.     Kesihatan
g.    Sukan
h.    Pendidikan

 
FOLDER BAHAN SASTERA :

PROSA
Prosa Klasik/ Tradisional
Prosa Moden

PUISI
Puisi Klasik/ Tradisonal
Puisi Moden

FOLDER BAHAN TATABAHASA :

MORFOLOGI

SINTAKSIS

FOLDER BAHAN ILMU/ BIDANG LAIN :
Pendidikan Agama dan Moral
Matematik
Sains
Geografi
Sejarah
·         www.malaysiamerdeka.gov.my/
Kesihatan
Sukan
·         http://www.nsc.gov.my/
Pendidikan
·         http://www.tutor.com.my/    No comments:

    Post a Comment