Sunday, March 4, 2012

MINGGU 5 (Membina dan Menggunakan Tapak dan Laman Web Pembelajaran dalam Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu)

  • Prosedur pembinaan tapak pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu
  • Prosedur pembinaan laman web pembelajaran bagi  pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu 
  • Membina dan menggunakan tapak pembelajaran dan laman web bahasa Melayu
STRUKTUR PAKEJ PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

  • STRUKTUR  PAUTAN PAKEJ PEMBELAJARAN
SLAID
         BUTANG PAUTAN
KANDUNGAN
1
(PENGENALAN)

·         Tahun:
·         Tajuk:
·         HP dan Objektif PP:
·         Dihasilkan oleh:

2
(UTAMA)
MENU
·         Set Induksi…ada pautan
·         Langkah 1…ada pautan
·         Langkah 2…ada pautan
·         Langkah 3…ada pautan
·         Penutup…ada pautan
·         Latihan…ada pautan
3
(SET INDUKSI)
·         Set Induksi
·         Rangsangan
·         Soalan berkaitan tajuk
4
(LANGKAH 1)
·         Langkah 1
·         Rangsangan (Audio/Video/Grafik)
·         Soalan berkaitan kemahiran lisan (pelbagai aras)
·         Pautan ke slaid 9, 10 dan 11
5
(LANGKAH 2)
·         Langkah 2
·         Rangsangan (Teks)
·         Soalan berkaitan kemahiran membaca  (pelbagai aras)
·         Pautan ke slaid 12,13 dan 14
6
(LANGKAH 3)
·         Langkah  3
·         Rangsangan (Teks)
·         Soalan berkaitan kemahiran menulis (pelbagai aras)
·         Pautan ke slaid 15,16 dan 17
7
(PENUTUP)
·         Penutup
·         kesimpulan
·         Aktiviti Susulan
8
(LATIHAN)
·         Latihan Pengukuhan

9
(Pautan)
·         Ikon Rumah dipaut ke slaid 4 sahaja
·         Pautan boleh ditambah jika slaid berkaitan sahaja
10
(Pautan)


11
 (Pautan)No comments:

Post a Comment